พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงมีส่วนผสมของ UVสารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต ด้านหนึ่งสีดำ และอีกด้านสีเงิน เหมาะสำหรับพืชที่มีระยะการปลูกที่แน่นอน โดยเจาะรูบนพลาสติกตามระยะห่างที่เหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ เช่น แตงโมเจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร แคนตาลูปเจาะระยะห่าง 40 เซนติเมตร สตอเบอร์รี่เจาะระยะห่าง 30 เซนติเมตร เป็นต้น

ประโยชน์

 1.ป้องกันวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต จึงช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก

 2.เก็บความชื้นภายในดินให้สม่ำเสมอ รักษาระดับ pH ให้คงที่ จึงมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เร็วกว่าการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมดิน

 3.รักษาอุณหภูมิภายในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของรากพืช ซึ่งต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 2 องศาเซลเซียส

 4.ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยและน้ำได้ดี เพราะการให้ปุ๋ยและน้ำจะให้แก่พืชโดยตรง

 5.รักษาโครงสร้างดินไม่ให้แน่นเกินไป และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

 

 

 
***สนใจสินค้ากรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร. 087-4970444, 097-1357177, 02-4155806-7***
 
 
Visitors: 97,532